Detall

Beca de pintura de la Diputació Provincial de Segòvia

Notícia | 29-04-2014

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA QUE ATORGA LA DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE SEGÒVIA. CURS DE PINTORS PENSIONATS «PAISAJE SEGOVIANO» 2014


• Es convoca una beca per assistir al curs Paisaje segoviano de l'1 al 20 d'agost. La beca inclou l'estada gratuïta a Segòvia, amb allotjament i manutenció, classes, conferències i despeses de l'exposició (catàlegs, rètols i sala), a més d'altres activitats complementàries. No inclou les despeses en material de treball ni el viatge de l'alumne becat, que assumirà el mateix alumne.


• Hi poden participar tots els alumnes de quart curs o de tercer cicle. En seran exclosos aquells alumnes que hagin obtingut la beca en convocatòries anteriors.


• Els aspirants han de lliurar un dossier amb les dades personals (nom, adreça, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic), i un currículum breu, juntament amb una obra pictòrica sobre la temàtica específica de PAISATGE, a la Secretaria. Les dates de lliurament són els dies 15 i 16 de maig, d'11 a 14 hores.


• El tribunal estarà constituït per la vicedegana de la Facultat i un/a professor/a de cada departament.


• Amb independència d'altres condicions establertes pel Patronat, els alumnes seleccionats es comprometen a lliurar una obra a la Facultat de Belles Arts i una altra a l'entitat convocant.


• Les obres no seleccionades hauran de ser recollides en el termini màxim de 15 dies a partir de la data de resolució del tribunal. En cas contrari, la Facultat no es fa responsable de possibles desperfectes que es puguin ocasionar a les obres.

• La realització del curs en els termes expressats podrà veure's condicionada totalment o parcialment per circumstàncies de finançament.

Barcelona, 29 d'abril de 2014Comparteix-ho: