Detall

Beques Fundació Mondáriz

Notícia | 10-06-2011

CONVOCATÒRIA D'UNA BECA DE PAISATGE DE LA FUNDACIÓ MONDARIZ BALNEARIO

La Fundació Mondariz Balneario de Pontevedra convoca la decimoquarta beca de paisatge
per enaltir l'entorn del Balneari: “EL PAISAJE AL AIRE LIBRE”.
El o la becària es compromet a realitzar el treball d'acord amb la seva formació i personalitat
sota qualsevol criteri estètic i lliurement, atenent, però, la tècnica artística en una interpretació
referencial visual o anímica del paisatge a l'aire lliure.
La beca es convoca per a un període comprès entre el 5 i el 23 de setembre de 2011 i
consisteix en l'allotjament a l'Hotel Balneari Mondariz en règim de pensió completa en
habitació doble compartida, despesa de bugaderia per un màxim de 100 € per becari (IVA
inclòs), import de les despeses justificades de trasllat a Mondariz Balneari, en transport públic
i categoria turista, fins un màxim de 150 €, material a utilitzar en el transcurs de la Beca, en
els termes recollits en el Reglament de Règim Intern, per un màxim de 250€. Qualsevol altra
despesa serà a càrrec exclusiva del o la participant.
A l'acabament de l'estada, la Fundació exposarà les obres i estudis seleccionats i es reservarà
una obra per a un futur museu. S'inclourà en el catàleg de l'exposició una obra del becari
corresponent, amb plena col·laboració amb el Director de la Beca. Igualment, percebrà una
participació del 20% sobre l'import de les vendes realitzades pels becaris durant el període de
l'exposició.
Quan finalitzi el període d'estada, els becaris cediran una obra, fruit de la seva estada al
balneari, a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
Poden participar-hi els alumnes matriculats al segon cicle i tercer cicle de l'ensenyament de
Belles Arts. Caldrà presentar a la Secretaria de la Facultat una sol·licitud (recollir-la a la
mateixa Secretaria), currículum vitae, expedient acadèmic, dossier d'obra recent (màxim 5
obres), fotocòpia DNI i una obra pictòrica, en horari de 9:30 h a 13:30 h.
La Facultat preseleccionarà tres alumnes que participaran en la selecció final, realitzada per la
Fundació Balneari Mondariz.
Les dates de presentació són el dia 20 i 21 de juny de 10 a 13 hores al Vicedeganat de
Cultura.
La present convocatòria està subjecta a les condicions establertes a les bases de la
convocatòria publicada per la Fundació Mondariz Balneario.
Preguem que les obres no seleccionades siguin recollides en el termini màxim de 15 dies de la
data de resolució del tribunal. En cas contrari, la Facultat no es fa responsable de les obres.
Barcelona, 9 de juny de 2011


Comparteix-ho: