Detall

CONCURS DE MURALS

Notícia | 17-02-2020

Resolució del degà de la Facultat de Geografia i Història, de data 5 de febrer de 2020, per la qual es convoca un concurs per a la selecció de murals per a l’edifici de la Facultat.

El deganat de la facultat de Geografia i Història convoca un concurs per a seleccionar un mural per als vestíbuls petits de la Facultat de la segona i tercera planta. L’objectiu de l’acció és la millora de la imatge d’aquests espais, transformant-los i fent-los més atractius per als seus usuaris. També es pretén donar resposta a la demanda dels estudiants de disposar d’espais per a l’expressió artística i de difusió de les disciplines científiques que s’imparteixen a la facultat.

Es valorarà l’originalitat, la relació de la temàtica de la proposta amb el contingut dels ensenyaments de la facultat, l’estètica i la integració en el conjunt de l’espai, a més de la seva viabilitat.

Per tot això, i en virtut de les competències que ens atribueix la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.- Convocar un concurs per a la selecció d’un mural per al vestíbul petit de la Facultat de la segona planta i un per al de la tercera. Alhora que aprovar les bases reguladores d’aquest premi.

Segon.- Destinar a aquesta convocatòria l’import total de 300 € per a premis en metàl·lic (2 premis de 150 € cadascun, subjectes a la corresponent retenció de I’IRPF), i d’un màxim de 300€ corresponent al cost del material (màxim de 150 € per a cada mural per a compra de material necessari per a la seva confecció, IVA inclòs), que aniran a càrrec de la/les partida/es pressupostària/es 2514GH00081000 D/226000900/C2020G/G00.

Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la web de la Facultat de Geografia i Història i donar-ne difusió mitjançant les xarxes socials de la facultat.


Comparteix-ho: