Detall

Convocatòria d'una beca del curs de pintors del paisatge segovià

Notícia | 04-06-2015

Bases per a la concessió d'una beca de la Diputació Provincial de Segòvia. Curs de pintors pensionats «Paisaje segoviano» 2015


• Es convoca una beca per assistir al curs «Paisaje segoviano» del 3 al 26 d'agost. La beca inclou l'estada gratuïta a Segòvia, amb allotjament i manutenció, classes, conferències i despeses de l'exposició (catàlegs, rètols i sala), a més d'altres activitats complementàries. No s'inclouen les despeses en material de treball ni el viatge de l'alumne becat, que serà assumit per l'alumne.


• Hi podran participar tots els alumnes de quart curs o tercer cicle. En seran exclosos aquells alumnes que hagin obtingut la beca en convocatòries anteriors.


• Els aspirants hauran de lliurar un dossier amb les dades personals (nom, adreça, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic), i un breu currículum, juntament amb una obra pictòrica sobre la temàtica específica de paisatge, a la Secretaria. Termini de presentació: 4 i 5 de juny, d'11 a 14 hores.


• El tribunal estarà constituït per la vicedegana de la Facultat, i un professor de cada departament.


• Amb independència d'altres condicions establertes pel Patronat, els alumnes seleccionats es comprometen a lliurar una obra a la Facultat de Belles Arts i una altra a l'entitat convocant.


• Les obres no seleccionades s'hauran de recollir en el termini màxim de 15 dies a partir de la data de resolució del tribunal. En cas contrari, la Facultat no es fa responsable de possibles desperfectes que es puguin ocasionar a les obres.

• La realització del curs en els termes expressats podrà veure's condicionada totalment o parcialment per circumstàncies de finançament.

Barcelona, 18 maig de 2015


Comparteix-ho: