Detall

CONVOCATÒRIA PREMI CLARA CAMPOAMOR I ROSALIND FRANKLIN AL MILLOR TFG I TGM AMB PERSPECTIVA GÈNERE 2019-2020

Notícia | 22-06-2020

S’ha publicat la segona convocatòria per als Premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin,  al Millor Treball Final de grau i Treball Final de Màster amb perspectiva de gènere al web de la Unitat d’Igualtat.

 
Els premis és finançat pel Vicerectorat d’Igualtat i Acció social i pretén  fomentar la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere que fa l’alumnat.

Hi pot participar l’alumnat que hagi defensat el seu treball a la Universitat de Barcelona durant el curs lectiu 2019-2020, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8. El termini de lliurament  dels Treballs Final de Grau  al Premi Clara Campoamor finalitza el 30 de setembre i el dels Treballs Final de Màster al Premi Rosalind Franklin el 15 d’octubre.

Per poder presentar el treball, en els dos casos, s’ha de presentar la sol·licitud d’acord al formulari normalitzat disponible a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat  https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/Detalls/premis-treball-tfg-tfm.html . S’ha d’enviar el treball en format PDF, de forma anònima, es a dir, sense cap referència al nom de l’autor o autora ni cap dada que permeti la seva identificació, ni tampoc de la persona que ha tutoritzat el treball, precedit d’un resum del seu contingut d’un màxim de cinc-centes paraules, i amb una còpia de l’expedient acadèmic que permeti acreditar la qualificació obtinguda en l’avaluació corresponent.


Comparteix-ho: