Detall

Vols formar part del grup d'estudiant informadors del servei d'atenció a l'estudiant (SAE) de la Universitat de Barcelona?

Notícia | 18-02-2021

Convocatòria d’activitat institucional amb reconeixement de crèdits de lliure elecció per col·laboració a l’Inspira’m i el Pregunta’m (Programa UBica’t)

Només hauràs de tenir un bon nivell de coneixement i experiència sobre la Universitat de Barcelona i, en concret, sobre  el teu àmbit educatiu.


Us implicareu de manera directa en el desenvolupament de les activitats d’informació i orientació que la Universitat de Barcelona organitza y posa a l’abast de l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius durant els mesos de març, abril i maig, amb la finalitat d’ajudar-los en la seva transició cap al mon universitari.
Amb el desenvolupament d’aquesta activitat, l’estudiant desenvoluparà diverses competències bàsiques pròpies dels seus estudis i del seu moment formatiu: capacitat de treball en equip, adquisició d’habilitats bàsiques en l’ús de les TIC i/o de tècniques més específiques, desenvolupament d’habilitats comunicatives i interpersonals, realització de tasques encomanades i respecte d’unes normes de conducta adients a l’espai públic de treball.
Amb la formació assolida en aquesta activitat, l’alumne obtindrà un reconeixement de 2 crèdits ECTS, que, en el marc de reconeixement d’activitats institucionals, podrà incorporar al seu expedient de grau (com a part de l’alternativa a una assignatura optativa del seu itinerari).

+informació


Comparteix-ho: