Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

Presentació

 

La conservació del patrimoni és una necessitat que emana de les lleis de patrimoni, que obliga a protegir-lo, valorar-lo i difondre’l. Alhora, la protecció esdevé un factor de desenvolupament econòmic i de cohesió social.

Per fer efectius aquests compromisos dels poders públics és necessària l'existència d'un col·lectiu professional, amb el més alt nivell de formació exigible.
El grau de Conservació-Restauració és, per tant, imprescindible per a l'exercici d'una professió que conté elements que la fan, de fet, una activitat d'interès públic.
 

Dades bàsiques
Branca de coneixement Art i Humanitats
Crèdits 240
Professionalitzador

no

Modalitat de docència

presencial

Centre de gestió Facultat de Belles Arts
Places

50

Notes de tall

5,000 (juny 2017, inici procés, via PAU)

Idioma de docència

català (87,2%), castellà (12,7%), anglès (0,1%)

Preu orientatiu per crèdit 35,77 €
Cap d'estudis JOAQUIM CANTALOZELLA PLANAS
Comparteix-ho: