Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

Presentació

 

La conservació del patrimoni és una necessitat que emana de les lleis de patrimoni, que obliga a protegir-lo, valorar-lo i difondre’l. Alhora, la protecció esdevé un factor de desenvolupament econòmic i de cohesió social.

Per fer efectius aquests compromisos dels poders públics és necessària l'existència d'un col·lectiu professional, amb el més alt nivell de formació exigible.
El grau de Conservació-Restauració és, per tant, imprescindible per a l'exercici d'una professió que conté elements que la fan, de fet, una activitat d'interès públic.
 

Dades bàsiques

Branca de coneixementArt i Humanitats
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

50

Notes de tall

5,000 (juny 2018, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (87,2%), castellà (12,7%), anglès (0,1%)

Preu orientatiu per crèdit35,77 €
Cap d'estudisJOAQUIM CANTALOZELLA PLANAS
Comparteix-ho: