Universitat de Barcelona

Grau de Disseny

Objectius i competències

Objectius

L’objectiu primordial de la titulació, que no contempla especialitats diferenciades (tot i que ofereix un cert grau d’optativitat en els darrers cursos), consisteix a potenciar la formació integral dels dissenyadors, dotant-los d’una base adequada per intervenir en la ideació, desenvolupament, projectació i producció de la cultura material i visual de l’ésser humà en les seves dimensions social, cultural, estètica i econòmica.
Per això, els objectius de la titulació consisteixen, resumidament, a:

  • Formar-se com a experts en disseny, capaços d’intervenir en tots els aspectes tècnics del procés, des de la concepció inicial de l’objecte fins a la seva producció i distribució final.
  • Formar-se com a professionals capaços de desenvolupar les tasques amb èxit seguint les exigències específiques de la professió, i de ser suficientment experts per treballar en les diferents sortides que ofereix el sector del disseny, per integrar-se en el mercat laboral actual i futur.
  • Incorporar-se a i participar en els corrents internacionals de la recerca en disseny, posant les bases que han de permetre desenvolupar la formació avançada i especialitzada de nivell superior, per donar així resposta a les ocupacions emergents sorgides en el sector.


 

Competències

  • Capacitat per desenvolupar coherentment el procés de disseny.
  • Capacitat per respondre adequadament a un conjunt de dades i requeriments; el que implica una bona capacitat d’anàlisi de dades i de síntesi.
  • Capacitat per aplicar correctament els coneixements en la pràctica, per gestionar amb coherència una visió de conjunt, per proposar i defensar un concepte de disseny vàlid i desenvolupar-lo fins que pugui ser dut a la pràctica i fabricat.
  • Capacitat per identificar els problemes que es poden resoldre mitjançant el disseny, per plantejar-los com a problemes de disseny, per proveir-se de les dades pertinents per desenvolupar el projecte, per proposar un concepte de disseny, per decidir criteris de formalització i per escollir els materials i els procediments constructius adequats en cada cas, així com per dialogar amb els tècnics i d'altres professionals implicats en el procés.
  • Coneixements sobre els mètodes de recerca rellevants en disseny, per poder aplicar-los i desenvolupar-los correctament.


Llistat complet de competències
 

Comparteix-ho: