Universitat de Barcelona

Grau de Disseny

Treball final de grau

Normativa Aprovada per la CAFBA l'11 d'abril de 2012 i posteriors modificacions. Vegeu Normativa i procediment.

És la darrera assignatura i per tant la culminació del procés d'aprenentatge de l'estudiant. S'ha de cursar en el darrer semestre dels estudis.
Té assignats 18 crèdits, i consisteix en la realització d'un treball individual i autònom, tutorat per un@ professor@, i es defensa davant d'un tribunal en sessió pública.
Una vegada l'alumne estigui matriculat al TFG, se li assignarà un@ tutor@ que li donarà les corresponents instruccions.

Coordinador de TFG
Dr. Eugeni Boldú Montoro
Obligacions i recomanacions prèvies a considerar per part de l'alumnat
  1. Revisar el Pla d'Estudis del Grau en Disseny.
  2. Estudiar la situació acadèmica confrontant-la amb la informació de l'expedient acadèmic de l'alumne (consulta pel MonUB).
  3. Recordar que només es comptabilitzaran 5 assignatures Optatives (30 ECTS), nombre màxim permés.
  4. Matricular al mes de setembre o al mes de febrer, si es compleixen les condicions per fer-ho.
Informacions

Tutores i tutors: 8

Jesús del Hoyo Arjona

Pau Medrano

Joan Morales

Oriol Moret

Rober Pallas

Rosa Povedano

Enric Tormo

Teresa Valverde

Places totals 40

Calendari

Requeriments de matriculació

A setembre: Superats 180 crèdits (totes les assignatures de 1er, 2on i 3er cursos).
A febrer: El requisit de setembre + els 30 crèdits de les assignatures de primer semestre de 4t (210 crèdits superats). No pot quedar cap assignatura de 1er semestre.

Matricula (s'avisarà també per e-correu als alumnes que compleixin els requeriments)

Convocatòria extraordinària

Entrega del TFG: 12 de juny de 2018

Presentació del TFG: setmana del 25 al 29 de juny de 2018

Publicació de les qualificacions al Campus Virtual: 2 de juliol de 2018

Revisió i reavaluació, si s'escau: entre el 5 i 6 de juliol de 2018

Reclamació: entre el 10 i el 12 de juliol

Actes: 16 de juliol

Cost de la matricula de TFG

Preu ECTS = 35,77 € x 18 ECTS = 643,86 € (1).
Taxes: Setembre: 139,80 € (2). Febrer: 27,27 € (3)
Si es matricula TFG al setembre, el total a pagar serà la suma de les quantitats (1)+(2)
Si és una ampliació de matricula de febrer el nou rebut serà la suma de les quantitats (1) + (3)

Avís important

Aviat rebreu un e-mail on s'indicarà la data de matricula.

Una vegada matriculat/da no s'admetran canvis de grup i/o tutor@, a no ser que sigui per causa de malaltia del tutor@.

Comparteix-ho: