Universitat de Barcelona

Grau de Disseny

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Conceptes de l'Art Modern 1 FB 6
Elements del Disseny I: Morfologia i Tectònica 1 OB 6
Iniciació als Processos i Projectes I 1 FB 12
Representació Gràfica 1 FB 6
Antropologia i Sociologia de l'Art 2 FB 6
Elements del Disseny II: Funcionalitat i Significació en el Disseny 2 OB 6
Iniciació als Processos i Projectes II 2 FB 12
Laboratori de Fotografia 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Conceptes de l'Art Contemporani 1 FB 6
Història, Teoria i Crítica del Disseny I 1 OB 6
Laboratori d'Aplicacions Gràfiques 1 FB 6
Laboratori de Projectes de Disseny I: Tècniques de Visualització i Presentació del Projecte 1 OB 6
Tipografia i Arquitectura Gràfica I 1 OB 6
Història, Teoria i Crítica del Disseny II 2 OB 6
Laboratori Audiovisual 2 OB 6
Laboratori de Projectes de Disseny II: Projectes i Metodologia del Disseny 2 OB 6
Teories de la Imatge i la Significació 2 FB 6
Tipografia i Arquitectura Gràfica II 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Laboratori de Projectes de Disseny Professionals I 1 OB 12
Projectes de Disseny Experimentals I 1 OB 12
Laboratori de Projectes de Disseny Professionals II 2 OB 12
Projectes de Disseny Experimentals II 2 OB 12
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Crítica del Disseny i Introducció a l'Anàlisi de Tendències 1 OB 6
Fonaments Empresarials de la Gestió del Disseny: Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting i Dret Mercantil 1 OB 6
Introducció al Projecte Final de Grau: Investigacions Prèvies 1 OB 12
Treball Fi de Grau. Laboratori PFG 2 TR 18
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 12
Comparteix-ho: