Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts

Treball final de grau

Normativa Aprovada per la CAFBA l'11 d'abril de 2012 i posteriors modificacions. Vegeu Normativa i procediment.

És la darrera assignatura i per tant la culminació del procés d'aprenentatge de l'estudiant. S'ha de cursar en el darrer semestre dels estudis.
Té assignats 18 crèdits, i consisteix en la realització d'un treball individual i autònom, tutorat per un@ professor@, i es defensa davant d'un tribunal en sessió pública.
Una vegada l'alumne estigui matriculat al TFG, se li assignarà un@ tutor@ que li donarà les corresponents instruccions.

Per a qualsevol dubte o aclariment, adreçeu-vos al coordinador@ de l'àmbit en el que us voleu matricular o heu matriculat.

Coordinació d'àmbit
 1. Dibuix: Dra. Roser Masip
 2. Escultura: Dr. Jaume Ros Vallverdú 
 3. Gravat: Dra. Mercè Casanovas
 4. Imatge: Dra. Mar Redondo 
 5. Pintura: Dr. Carlos Velilla
 6. Història de l'Art: Dra. Cristina Rodríguez Samaniego 
 7. Pedagogies culturals: Dr. Fernando Hernández 
Obligacions i recomanacions prèvies a considerar per part de l'alumnat
 1. Revisar el Pla d'Estudis del Grau en Belles Arts. 2. Estudiar la situació acadèmica confrontant-la amb la informació de l'expedient acadèmic de l'alumne (consulta pel MonUB).
 2. Recordar que només es comptabilitzaran 5 assignatures Optatives (30 ECTS), nombre màxim permés.
 3. Matricular al mes de setembre o al mes de febrer, si es compleixen les condicions per fer-ho.
Calendari

Calendari de matrícula
Requeriments de matriculació

 1. A setembre: Superats 180 crèdits (totes les assignatures de 1er, 2on i 3er cursos).
 2. A febrer: El requisit de setembre + els 30 crèdits de les assignatures de primer semestre de 4t (210 crèdits superats). No pot quedar cap assignatura de 1er semestre.

Matricula en dos periodes possibles, setembre i febrer. S'avisarà també per e-correu als alumnes que compleixin els requeriments

Convocatòria extraordinària

Pendent de publicació
 

Dia i Hora assignada d'acord amb els criteris habituals, és a dir, crèdits superats i mitjana pondera.

Al sistema d'Automatrícula (us recordem que podeu accedir des del vostre espai personal) podreu,

-Matricular-vos a l'àmbit indicat més a baix on us mostri places disponibles.

-Anul·lar l'àmbit matriculat amb dret a devolució fins el 31 de març (Acord Consell d'Estudis)

Cost de la matricula de TFG

Preu ECTS = 35,77 € x 18 ECTS = 643,86 € (1).
Taxes: Setembre: 139,80 € (2). Febrer: 27,27 € (3) 
Si es matricula TFG al setembre, el total a pagar serà la suma de les quantitats (1)+(2)
Si és una ampliació de matricula de febrer el nou rebut serà la suma de les quantitats (1) + (3)

Calendari acadèmic

Entrega del Treball de Fi de Grau (TFG) al/la tutor/a: 12 de juny  de 2018.

Defensa i presentacions del TFG: setmana del 25 al 29 de juny  de 2018.

Publicació de notes al Campus Virtual: 2 de juliol de 2018.

Revisió de notes i reavaluació, si s'escau: entre el 5 i el 6 de juliol de 2018.

Reclamació de notes: entre el 10 i el 12 de juliol.

Actes: 16 de juliol.

 

Avís: Una vegada matriculat/da no s'admetran canvis de grup i/o tutor@, a no ser que sigui per causa de malaltia del tutor@.
Informació Àmbits i Línies de TFG
Escultura ES

Línia ES: Escultura

Tutors: 18

Jordi Dalmau

Pep Mata

Joan Valle

Manuel Aramendia

Sergi Oliva

Javier Lozano

Ascensión García

Eulàlia Grau

Josep Roy

Salvador Juanpere

Núria Ricart

Antoni Asensio

Albert Valera

Xavier Salas

Àngels Viladomiu

Sara Pons

Matilde Grau

Josep Cerdà

Places totals 53

Informació:

El Departament d'Escultura proposa una sola línia de treball amb el nom d'ESCULTURA (grup ES). Amb aquesta aposta no volem deixar fora cap vesant de l'escultura contemporània, ni cap visió interdisciplinària dels processos i mitjans actuals que la creació en les aplicacions tridimensionals ens aporten. Contemplem els procediments i tècniques que són més adequats a cada opció personal de l'escultura i de la seva conceptualització en les xarxes socials, artístiques i culturals. Proposem que amb el TFG, l'alumnat pugui aprofondir en aquelles eines iniciades en la seva trajectòria personal i en les metodologies de creació que les propicien. Volem oferir un ampli espectre de formalitzacions i una versàtil conceptualització temàtica de l'estudi que l'acompanyi. És per això que hem volgut diversificar a través de l'especialització dels tutors els àmbits de treball que es puguin proposar.

Per l'assignació de les tutores i tutors cal que deixeu a la bústia num. 101 (Jaume R. Vallverdú) un petit dossier fotogràfic d'obra personal acompanyat d'un breu resum del que voldrieu plantejar a la vostra proposta de TFG

Línia A1: Dibuix. Representacions Figuratives

Tutores i tutors: 9

Raimon Arola

Bibiana Crespo

Jaime de Cordoba

María Leria

Luís F. Ortega de Ulher

Alberto Romero

Víctoria Tebar

Guillem Torné

Rosa Vives

Places totals 34

Informació:

Aquesta línia acull tots aquells Treballs Finals de Grau, que han estat conceptualment pensats amb elements del llenguatge grÀfic del dibuix i les seves disciplines, on el procés de realització respongui a una construcció figurativa de la idea que es pretén desenvolupar. Entenent que les representacions figuratives impliquen un registre ampli de concepció i projectació, que avarca des d'aspectes vinculats a idees i propósits lligats a referents del natural fins a d'altres pròxims a l'abstracció de la forma.
Així mateix, aquesta línia inclou també tots aquells TFG's que d'alguna manera explicita vulguin desenvolupar o incloure en el procés de treball, conceptes referents a la representació gràfica com geometria, perspectiva, anatomia, morfologia i el dibuix de projecte.

Línia A2: Dibuix. Processos i Projectes Interdisciplinaris

Tutores i tutors: 4

Joaquim Dols

Lídia Gorriz

Marcel Pié

Mercè Ubalde

Places totals 14

Informació:

Aquesta línia aplega els diversos àmbits on el dibuix i els llenguatges gràfics s'insereixen en els processos i projectes d'art actual: la ideació, la representació autogràfica o digital, així com les seves extensions i/o interaccions, activitats experimentals relacionades, pràctiques interdisciplinàries, nous mitjans i contexts.

Línia I1: Video i Nous mitjans

Tutores i tutors: 5

Elena Fraj   
Xavi Hurtado   
Juan Luis Campoy 
Carles Ameller 

María Ruido

Places totals 25

Informació:

L'àmbit d'Imatge proposa dues línies per desenvolupar el TFG: I1, Audiovisual i Nous mitjans, i I2,Fotografia.

Les directrius, aspectes i característiques dels TFG que cal desenvolupar en l’àmbit d’Imatge són comunes als de l’ensenyament de Belles Arts. A partir de les propostes de l'alumnat i l'acotació / supervisió dels tutors, en el TFG l'alumnat ha d'aprofundir en processos, tècniques, metodologies, conceptes i teories implicades en la seva trajectòria personal i iniciades al llarg del Grau.

Els camps disciplinaris que l’àmbit ha impartit al Grau són Fotografia, Audiovisual, Videoart, Processos Documentals, Arts Medials i Cultura de la Imatge. En el TFG vetllarem perquè l'alumnat pugui desenvolupar tant treballs disciplinaris com interdisciplinaris.

Línia I2: Fotografia

Tutors i tutores: 3

Ricardo Guixà    
Manolo Laguillo  

Mar Redondo

Places totals 19

Informació:

L'àmbit d'Imatge proposa dues línies per desenvolupar el TFG: I1, Audiovisual i Nous mitjans, i I2,Fotografia.

Les directrius, aspectes i característiques dels TFG que cal desenvolupar en l’àmbit d’Imatge són comunes als de l’ensenyament de Belles Arts. A partir de les propostes de l'alumnat i l'acotació / supervisió dels tutors, en el TFG l'alumnat ha d'aprofundir en processos, tècniques, metodologies, conceptes i teories implicades en la seva trajectòria personal i iniciades al llarg del Grau.

Els camps disciplinaris que l’àmbit ha impartit al Grau són Fotografia, Audiovisual, Videoart, Processos Documentals, Arts Medials i Cultura de la Imatge. En el TFG vetllarem perquè l'alumnat pugui desenvolupar tant treballs disciplinaris com interdisciplinaris.

Línia P1: Llenguatges pictòrics

Tutores i tutors: 5

Rosa Ajenjo

Glória Muñóz

Carmen Porta

Natalia Quilez

August Roig

Places totals 18

Informació:

Contempla la pintura com a eix vertebrador, vivencial, expressiu, sensitiu i cognitiu en un sentit ampli i d'acord amb les dinàmiques culturals contemporànies.

Requisits per l'assignació dels tutors
La proposta del projecte es presentarà en forma de dossier digital (PDF), de no més de 4 pàgines amb les dades i una fotografia personal, així com unes imatges de l'obra actual o en curs, amb una breu declaració de intencions (300 paraules), on s'haurà de fer constar 5 paraules clau definidores dels conceptes o idees, per tal de facilitar l'assignació.

Aquests dossier s’hauran d’enviar al correu del Professor Carlos Velilla Lon: velillalon@ub.edu  abans del 30 de Novembre del 2017.

Línia P2: Produccions intermedia I

Tutores i tutors: 6

Máximo Coba

Carmen Porta

Adolf Genovar

Matilde Grau

Salvador Joanpera

Javier Lozano

Places totals 10

Informació:

Contempla la pintura en un sentit expandit cap unes manifestacions artístiques, amb varietat de suports, d'acord amb els discursos de l'art intermèdia de les darreres
dècades.

Requisits per l'assignació dels tutors
La proposta del projecte es presentarà en forma de dossier digital (PDF), de no més de 4 pàgines amb les dades i una fotografia personal, així com unes imatges de l'obra actual o en curs, amb una breu declaració de intencions (300 paraules), on s'haurà de fer constar 5 paraules clau definidores dels conceptes o idees, per tal de facilitar l'assignació.

Aquests dossier s’hauran d’enviar al correu del Professor Carlos Velilla Lon: velillalon@ub.edu  abans del 30 de Novembre del 2017.

Línia P3: Produccions intermedia II

Tutores i tutors: 10

Àlex Nogué

Teresa Blanch

Josep Montoya

Carlos Velilla

Joaquim Cantalozella.

Marta Negre

Núria Gual

Albert Valera

Àngels Viladomiu

Salvador Joanpera

Places totals 25

Informació:

Contempla la pintura en un sentit expandit cap unes manifestacions artístiques, amb varietat de suports, d'acord amb els discursos de l'art intermèdia de les darreres
dècades.

Requisits per l'assignació dels tutors
La proposta del projecte es presentarà en forma de dossier digital (PDF), de no més de 4 pàgines amb les dades i una fotografia personal, així com unes imatges de l'obra actual o en curs, amb una breu declaració de intencions (300 paraules), on s'haurà de fer constar 5 paraules clau definidores dels conceptes o idees, per tal de facilitar l'assignació.

Aquests dossier s’hauran d’enviar al correu del Professor Carlos Velilla Lon: velillalon@ub.edu  abans del 30 de Novembre del 2017.

Línia GV: Art impres i edició

Tutors i tutores: 8

Eugènia Agustí

Jordi Bielsa

Montse Carreño

Mireia Feliu

Eloi Puig

Alicia Vela

Antònia Vilà

8. Rosa Vives

Places totals 25
 

Informació:

Sota el nom d’Art imprès i edició volem oferir als alumnes matriculats al nostre TFG la posssibilitat de desenvolupar els seus projectes des d’una perspectiva interdisciplinar.

Les disciplines de l’Àmbit de Gravat abracen tots els processos gràfics del gravat, la litografia, la serigrafia i la impressió digital.

L’alumne haurà d’aprofundir en aquestes tècniques, en els seus processos, en la metodologia i en els conceptes de la gràfica dins d’un context contemporani.

Es recomana que s'hagi fet algun taller de creació de gravat per cursar el TFG al nostre àmbit.

Requisit per assignació de tutors:

Heu d'enviar un pdf al coordinador de l'àmbit de Gravat amb un resum del treball que es vol dur a terme i 4 o 5 imatges representatives del projecte.

Enviar-ho a mercecasanovas@ub.edu abans del 30 de novembre.

Línia HA: Història de l'Art

Tutores: 3

Laura Mercader

Pilar Bonet

Cristina Rodríguez Samaniego

Places totals 4

Coordinadora: Cristina Rodríguez

horari tutories Q1: divendres, de 14 a 15h. Despatx núm. 5054, departament Història de l'art, Facultat de Geografia i Història, tl. 934037210;  e-mail: cristinarodriguez@ub.edu

Grup de tutors/es¹: Pilar Bonet, José Luis Menéndez, Laura Mercader, Martí Peran

 

Línies de treball:

Per tal de prioritzar que el TFG esdevingui un treball que permeti a l'estudiant desenvolupar totes les competències adquirides al llarg dels estudis de Grau, la línia d'Història de l'art proposa diferents possibilitats de treball:

•  Elaborar un treball que permeti a l'estudiant contextualitzar la seva pràctica artística en el marc de les diferents línies que caracteritzen les pràctiques artístiques contemporànies.

•  Elaborar un treball que permeti a l'estudiant aprofundir en els fonaments teòrics i els processos de treball que caracteritzen alguna de les diferents modalitats de l'art contemporani.

•  Elaborar un treball de caràcter crític i/o històric que permeti a l'estudiant aprofundir en qualsevol dels temes impartits en els programes docents del departament d'Història de l'art.

•  Elaborar un treball de caràcter prospectiu que permeti a l'estudiant desenvolupar un projecte personal en els àmbits de l'art públic, el feminisme o els estudis visuals.

 

Funcions del/a tutor/a:

 • Ajudar a delimitar el tema del treball.
 • Ajudar a plantejar els objectius del treball.
 • Establir un cronograma de treball.
 • Donar les orientacions metodològiques.
 • Fer un seguiment del treball (12 h.).
 • Ajudar a obtenir unes conclusions.
 • Elaborar un informe individual per a cada TFG.
 • Donar les pautes per a la defensa del treball.

 

¹Els alumnes que optin per la línia d'història de l'art cal que facin constar el tutor o tutora que desitgin per poder-ho tenir en consideració en el moment de l'assignació definitiva.

Línia CP: Pedagogies Culturals

Tutores i tutors: 8

Fernando Herraiz Garcia

José Maria Barragán Rodríguez

Beatriz Revelles Benavente

Ascensión Moreno González

Aurelio Castro Varela

Fernando Hernández i Hernández

Enrico Beccari

Laura Malinverni

Places totals 25

Informació:

Els professors/es del nostre àmbit tractem des de diferents perspectives propostes teòriques projectes o experiències que recullen una visió ampliada de l'art més enllà del seu sentit expressiu personal, l'art com a espai de participació, reflexió al voltant de les possibilitats de transformació personal i social.

Hi ha un plantejament comú dels quatre tutors que cadascú desenvolupa amb referents i problemàtiques particulars: Fernando Hernández, Fernando Herraiz, Ascensió Moreno y José María Barragán.

 • Entenem la pedagogia a través de l'art en sentit ampli, projectes individuals o col·lectius en els quals els alumnes demostrin capacitat per identificar i entendre les problemàtiques relacionades amb el gir narratiu en la investigació social i en les arts al mon contemporani
 • Elaborar treballs en què s'afrontin críticament les diferents modalitats d'investigació basades en imatges i procediments artístics.
 • Elaborar treballs en què es demostri capacitat per exposar de manera visual, oral i escrita conceptes i problemes vinculats a la investigació basada en les arts.
 • Projectes de mediació artística: les arts com a mediadores del treball educatiu. Tallers d'art i activitats artístiques que es desenvolupen als centres de la xarxa social i en treball comunitari
 • Projectes on es mostrin una c omprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art
 • Projectes en els quals a través de l'art es pugui reflexionar sobre les problemàtiques vinculades a la la identitat personal , col·lectiva i particularment vinculada amb estudis de gènere

 

Proposem que el TFG s'abordi a partir d'aquestes propostes:

 • Cercar el tema que voleu explorar, explicitant el perquè de la seva rellevància, personal i social ( artística i pedagògica en sentit ampli
 • Fer un recull d'evidències textuals, orals, visuals o digitals que mostrin els canvis en aquesta temàtica, o la manera en que el tema es representat. En aquesta part cal decidir si fareu entrevistes, seguireu un procés de documentació, o realitzareu una cerca d'imatges.
 • Analitzar els aspectes que considereu marquen la evolució/transformació de lo visual i digital en la temàtica, persona o institució estudiada.
 • Construir una narrativa visual, amb els recursos que creieu més adients, des de la es pugui mostrar:
 • si es tracta d'una persona (o varies): el paper de lo digital i lo visual en de la forma representar(se), de estar al món, de relacionar-se amb la informació i amb els altres, d'aprendre, de comunicar-se....
 • si es tracta d'una institució: com lo digital i lo visual està mediant el seu sistema de valors respecte a aspectes com per exemple la noció de cos la noció d'infantessa o d'aprenentatge (l'escola); la relació amb el coneixement (la universitat); la representació d'art, d'artista, o públic (el museu); etc.;
 • si es tracta d'un tema quins son els canvis o permanències que es mostren i la seva relació amb els canvis amb els possibles imaginaris socials.
 • Finalitzar establint unes conclusions al voltant de l'efecte que aquest imaginari pot tenir sobre la teva mirada i la teva posició davant l'educació.

Comparteix-ho: