Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts (pla antic)

Organització i metodologia docent

Metodologia docent

Els ensenyaments de Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals s'organitzen per quadrimestres.

La planificació de les assignatures es mostra a l'apartat del pla d'estudis. És orientativa i per tant, susceptible de modificar-se a cada curs atenent a criteris estrictament acadèmics i docents.

La docència de l'ensenyament és de caràcter presencial. Aquesta combina diverses metodologies d'ensenyament i aprenentatge que es poden consultar al pla docent de cada assignatura.

Cal tenir en compte que a l’avaluació continuada l’assistència a classe és obligatòria, i que en l’avaluació única pot haver-hi una assistència mínima obligatòria que està especificada en el pla docent de cada assignatura.

Comparteix-ho: