Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts (pla antic)

Sortides professionals

  • Creació artística en totes les matèries vinculades amb l'ensenyament de grau.
  • Creació en el àmbit audiovisual i noves tecnologies.
  • Creació en branques d'activitat econòmica vinculades a les indústries culturals.
  • Gestió museística, cultural i del patrimoni artístic.
  • Assessorament en cultura visual i art.
  • Consultoria en matèria artística i docent pel que fa a tallers, educació reglada, departaments pedagògics i de recerca de museus, i qualsevol altra oferta formativa vinculada a l'art.
  • Docència i educació artística.
  • Altres professions vinculades a l’art.
     
Comparteix-ho: