Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts (pla antic)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Conceptes de l'Art Modern 1 FB 6
Iniciació als Processos i Projectes I 1 FB 12
Laboratori d'Escultura 1 OB 6
Representació Gràfica 1 FB 6
Antropologia i Sociologia de l'Art 2 FB 6
Iniciació als Processos i Projectes II 2 FB 12
Laboratori de Fotografia 2 OB 6
Laboratori de Pintura 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Conceptes de l'Art Contemporani 1 FB 6
Laboratori d'Aplicacions Gràfiques 1 FB 6
Laboratori de Gravat i Impressió 1 OB 6
Processos de Creació Artística 1 OB 12
Laboratori Audiovisual 2 OB 6
Laboratori de Tècniques i Materials Pictòrics i Escultòrics 2 OB 6
Projectes de Creació Artística 2 OB 12
Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere 2 FB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Crítica de la Representació 1 OB 6
Taller de Creació I 1 OB 12
Taller de Creació II 2 OB 12
Visualitats Contemporànies 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 12
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Actituds Interdisciplinàries 1 OB 6
Expansions de l'Art 1 OB 6
Taller de Creació III 1 OB 12
Polítiques Artístiques i Culturals. Propietat Intel·lectual 2 OB 6
Seminaris d'Artistes i Productors Culturals 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 18
Assignatures Optatives 1 OT 6
Comparteix-ho: