Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts (pla antic)

Reconeixement de crèdits

Taula de reconeixement de crèdits

S'entén per reconeixement de crèdits l'acceptació dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat (de la UB o d'altres universitats) i que computin a l'expedient d'altres ensenyaments oficials que l'estudiant cursi a efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball Final de Grau

 

Més informació

Comparteix-ho: