Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic)

Plans docents

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Crèdits
 
Antropologia i Sociologia de l'Art FB 6
Art, Tecnologia i Impressió OT 6
Biologia i Geologia dels Béns Culturals OB 6
Conceptes de l'Art Contemporani FB 6
Conceptes de l'Art Modern FB 6
Conceptes i Fonaments de la Conservació i Restauració OB 6
Conservació Preventiva dels Béns Culturals OB 6
Examen, Diagnòstic i Documentació I OB 6
Examen, Diagnòstic i Documentació II OB 6
Exposició i Transport de Béns Culturals OT 6
Fonaments d'Arqueologia OT 6
Fonaments de Paleografia OT 3
Història de la Conservació i Restauració OT 3
Iconologia OT 6
Iniciació als Processos i Projectes I FB 12
Iniciació als Processos i Projectes II FB 12
Introducció a la Metodologia Científica OT 3
Laboratori d'Aplicacions Gràfiques FB 6
Laboratori de Fotografia OB 6
Laboratori de Gravat i Impressió OB 6
Laboratori de Tècniques i Materials Pictòrics i Escultòrics OB 6
Materials i Espais a les Activitats de Conservació i Restauració OB 6
Materials i Tècniques Contemporànies OT 3
Materials i Tècniques Tradicionals OT 3
Models, Maquetes i Prototips OT 6
Pràctiques Externes PR 12
Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere FB 6
Química i Física dels Béns Culturals I OB 6
Química i Física dels Béns Culturals II OB 6
Representació Gràfica FB 6
Tècniques de Models i Rèpliques OT 3
Tractaments Aplicats als Béns Culturals I OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals II OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals III OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals IV OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals V OB 12
Tractaments Aplicats als Béns Culturals VI OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals VII OB 12
Treball de Fi de Grau TR 18
Comparteix-ho: