Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Conceptes de l'Art Modern 1 FB 6
Conceptes i Fonaments de la Conservació i Restauració 1 OB 6
Iniciació als Processos i Projectes I 1 FB 12
Representació Gràfica 1 FB 6
Antropologia i Sociologia de l'Art 2 FB 6
Iniciació als Processos i Projectes II 2 FB 12
Laboratori de Fotografia 2 OB 6
Química i Física dels Béns Culturals I 2 OB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biologia i Geologia dels Béns Culturals 1 OB 6
Conceptes de l'Art Contemporani 1 FB 6
Laboratori d'Aplicacions Gràfiques 1 FB 6
Laboratori de Gravat i Impressió 1 OB 6
Materials i Espais a les Activitats de Conservació i Restauració 1 OB 6
Examen, Diagnòstic i Documentació I 2 OB 6
Laboratori de Tècniques i Materials Pictòrics i Escultòrics 2 OB 6
Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere 2 FB 6
Química i Física dels Béns Culturals II 2 OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals I 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Conservació Preventiva dels Béns Culturals 1 OB 6
Examen, Diagnòstic i Documentació II 1 OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals II 1 OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals III 1 OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals IV 2 OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals V 2 OB 12
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 12
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Tractaments Aplicats als Béns Culturals VI 1 OB 6
Tractaments Aplicats als Béns Culturals VII 1 OB 12
Pràctiques Externes 2 PR 12
Treball de Fi de Grau 2 TR 18
Assignatures Optatives 1 OT 12
Comparteix-ho: