Universitat de Barcelona

Màster en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista

Objectius i competències

Objectius

 • Explorar les narratives, els discursos disciplinaris, les polítiques i les pràctiques institucionals entorn de les històries relacionades amb l'ensenyament i l'educació de les arts.

 • Investigar les relacions entre l'ensenyament i l'educació de les arts i les perspectives contemporànies sobre la innovació i la creativitat.

 • Contextualitzar les contribucions i alternatives que deriven de les relacions entre arts, educació i comunitat per donar resposta als problemes socials emergents.

 • Avaluar les aportacions i possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació vinculades a l'educació i l'ensenyament de les arts.

 • Desenvolupar estratègies per l'anàlisi i la transformació de l' educació des de la comprensió crítica de les narratives, obres i discursos artístics.

 • Assolir la capacitat per dur a terme projectes d'intervenció i investigació en l'ensenyament i l'educació de les arts en diferents entorns socials i culturals.

Competències

 • Adquirir competències conceptuals que permetin contextualitzar i interpretar socialment i històricament les tendències i perspectives d'ensenyament i educació de les arts visuals.
 • Relacionar de manera crítica i dialògica les lectures del curs amb imatges i altres representacions vinculades a l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Discriminar entre diferents perspectives metodològiques per a la realització d'un projecte d'investigació sobre les pràctiques culturals vinculades a l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Dissenyar i dur a terme projectes d'intervenció social i institucional en el camp de l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Gestionar projectes formatius i educatius relacionats amb les arts en diferents entorns institucionals i amb la comunitat.
 • Dissenyar materials formatius i educatius (en suports virtuals i analògics) relacionats amb les arts visuals.
 • Dominar metodologies d'investigació sobre els discursos relacionats amb les propostes d'ensenyament i educació relacionada amb les arts visuals.
Comparteix-ho: