Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)