Universitat de Barcelona

Màster de Producció i Recerca Artística

Matrícula
En dates establertes, dins la segona quinzena de febrer i de setembre
Cada mes de febrer (pel 1r curs). Pel curs 2016 - 2017 del 15 al 22 de febrer.
 
Cada mes de setembre (pel 2n curs). Pel curs 2016 - 2017 del 15 al 22 de setembre.
 
 

Nota Important: Tots els/les alumnes/as admesos al màster de Producció i Recerca Artística en el primer curs, que començarà el día 12 de febrer de 2016 hauràn d' entregar els documents degudamente complimentats, tal i com indiquen els següents enllaços, de manera urgent abans de la matrícula (del 15 al 21 de febrer):  

 

En cas de dubte, contacteu amb: postgraduate-bbaa@ub.edu

Enllaços
Comparteix-ho: