Universitat de Barcelona

Màster en Producció i Recerca Artística

Matrícula

Per poder matricular-se al Màster la primera vegada, prèviament s'ha de fer la preinscripció.

En dates establertes, dins del mes de setembre i febrer

Matrícula ordinària segon el curs: del 29 de setembre al 9 d'octubre de 2019
2n semestre: ampliació de matrícula i primera matrícula primer curs del 1 de febrer al 12 de febrer de 2021.
 

La matrícula de nou ingrés es formalitza a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat i a partir de la segon curs la matrícula es pot fer de manera presencial o en línia.

En el moment de formalitzar la primera matrícula és necessari complir tots els requisits d’accés i admissió al Màster i presentar la documentació que ho acredita.

El preu del màster és públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, mitjançant el Decret de preus, i completat amb els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social de la UB.

Preu dels crèdits de màsters universitaris

enlightened Accés al simulador de preus de matrícula per a graus i màsters (visualització òptima amb els navegadors Chrome i Mozilla.

 

Més informació a:

Comparteix-ho: