Universitat de Barcelona

Màster de Producció i Recerca Artística

Pla d'estudis

Es recomana des de la Coordinació del màster que l'alumne es matriculi  necessàriament (i aprovi) els 30 crèdits del 1er curs, per poder cursar amb garanties els crèdits del 2on curs.
1r CURS (30 crèdits – Febrer / Juny)

FEBRER: Recepció de l'alumnat i exposicions orals del treball artístic dels alumnes durant dues sessions consecutives (amb l'assistència de tot l'equip de professors).
FEBRER/JUNY: Sessions teòriques dels professors del Màster, complementades per conferències de professors convidats. Dedicació dels alumnes a la realització d'obra creativa i revisió consecutiva dels treballs per mitjà de tutories organitzades en tres grups de professors.
JUNY: Presentació i defensa per part de l'alumnat, abans de res l'equip de professors, de l'estat del treball artístic realitzat en els tallers de la Facultat, que haurà d'acompanyar-se d'una memòria escrita sobre el mateix.

Assignatures que cal cursar:

5 cr.- Transferències i desplaçaments en la construcció de sentit

5 cr.- Extensions del pensament escultòric

5 cr.- Art i tecnologia de la imatge

5 cr.- Maneres de producció: emplaçaments i pràctiques para-artístiques

5 cr.- Del llibre d'artista al llibre digital

5 cr.- L'extensió del pensament gràfic en les pràctiques artístiques actuals

El màster ofereix DUES especialitats (l'alumne ha d'escollir una de les dues):

 

Especialitat: ART I CONTEXTOS (INTER-MÈDIA)

Per a obtenir l'especialitat els estudiants hauran de cursar els 40 crèdits + 20 crèdits TFM.

7.5 cr.- Representacions d'espai i temps en les arts mitjança

7.5 cr.- Indagacions en la realitat. Paradigmes de la ment

5 cr.- Workshop: Meta-narratives, relats crítics i performativitat

5 cr.- Workshop: Registres i experimentacions fílmiques en expansió cap a altres mitjans

5 cr.- Circuits culturals. Dimensió política i estètica de la pràctica artística

10 cr.- Stage Practicum

(veure apartat pràctiques curriculars)

20 cr.- TREBALL FINAL DE MÀSTER

(Es contempla la possibilitat de residències en Centres de Producció de la Ciutat amb els quals s'hagi establert convenis)

(veure apartat treball final de màster)

 

Especialitat: ART I TECNOLOGIA DE LA IMATGE

Per a obtenir l'especialitat els estudiants hauran de cursar 40 crèdits optatius + 20 crèdits TFM.

Els 40 crèdits optatius han d'escollir-se entre les següents assignatures:

5 cr.- Processos de producció i difusió de les arts medials

5 cr.- Mitjans emergents

5 cr.- Projectes artístics i processos curatoriales

5 cr.- Processos de construcció de la imatge

5 cr.- Altres imaginaris: lectures transversals i polítiques de gènere

5 cr.- Representacions contemporànies de la imatge impresa

5 cr.- Imatge: identitat i memòria

5 cr.- Metodologies de recerca I

5 cr.- Metodologies de recerca II

20 cr.- TREBALL FINAL DE MÀSTER

Quadre resum

Comparteix-ho: