Universitat de Barcelona

Màster de Producció i Recerca Artística

Reconeixement de crèdits

  1. Ensenyaments superiors no universitaris: 0-10 crèdits
  2. Títols propis: 0-10 crèdits
  3. Acreditació d'experiència laboral i professional: 0-10 crèdits
Comparteix-ho: