Premis extraordinaris de Grau

Premi extraordinari de grau

Els premis extraordinaris de grau s'atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment.

En ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, calculada segons la normativa vigent a cada moment, el centre ha de proposar la concessió del premi extraordinari a un màxim d'un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

Per optar a la concessió del premi extraordinari és imprescindible haver sol·licitat prèviament el títol de grau.

El lliurament dels premis extraordinaris es duu a terme en l'acte d'obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona.

L'alumnat que va finalitzar  grau el curs 2019-2020  amb una nota mitjana de 8,5 o superior i ha pagat els drets del títol pot fer la petició a través de la instància genèrica de la UB.

Podeu trobar més informació a:

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficial de grau