Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital (GIDD)

Presentació

 

El grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital (GIDD) és hereu del grau d'Informació i Documentació en procés d'extinció, que va començar a impartir-se a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació el curs 2009-2010. El nou títol, verificat per l'AQU i pel Consell d'Universitats a finals de 2018, començarà a impartir-se el curs 2019-2020. Es basa en l'experiència i els coneixements de l'anterior pla d'estudis, adaptat i actualitzat als nous temps i a un entorn en què la informació es transmet, es tracta, s'emmagatzema i es difon en format majoritàriament digital.

El títol se centra en l'estudi de com generar i explotar la informació amb visteas a la seva organització, cerca, ús i transmissió. S'obre així un ventall molt ampli de sortides professionals que van des de les empreses tecnològiques més punteres capdavanteres (llocs web, xarxes socials, seguretat i vigilància en entorns digitals, comerç electrònic, auditories de la informació, etc.) fins als centres especialitzats en informació de qualsevol tipus (biblioteques públiques, universitàries, de museus, de l'administració, etc.; centres de documentació especialitzats en àmbits com ara salut, dret o mitjans de comunicació; arxius patrimonials, d'empresa, etc.).

El grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital té una càrrega lectiva de 240 crèdits, 60 dels quals són de formació bàsica. Proporciona una formació generalista i prepara per a especialitzacions posteriors en una gran varietat de màsters.

Durant els estudis, l’estudiant disposarà de nombroses ofertes de mobilitat (Erasmus, SICUE, pràctiques d'estiu a l’estranger) i de pràctiques no curriculars remunerades, per tal d'anar assolint experiència en els diversos àmbits de la professió.

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Places

70

Preu orientatiu per crèdit-
Comparteix-ho: