Universitat de Barcelona

Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital (GIDD)

Presentació

 

El grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital (GIDD) és hereu del grau en Informació i Documentació en procés d’extinció, que va començar a impartir-se a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació el curs 2009-2010. El nou títol, verificat per l’AQU i pel Consejo de Universidades a finals de 2018, començarà a impartir-se el curs 2019-2020. Es basa en l’experiència i els coneixements de l’anterior pla d’estudis, adaptat i actualitzat als nous temps i a un entorn en que la informació es transmet, es tracta, s’emmagatzema i es difon de forma majoritàriament digital.

El grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital té una càrrega lectiva de 240 crèdits, 60 dels quals són de formació bàsica. Proporciona una formació generalista i prepara per a especialitzacions posteriors en una gran varietat de màsters.

Durant els estudis, l’estudiant disposarà de nombroses ofertes de mobilitat (Erasmus, SICUE, pràctiques d'estiu a l’estranger) i de pràctiques no curriculars remunerades, per tal d'anar assolint experiència en els diversos àmbits de la professió.

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Places

70

Preu orientatiu per crèdit-
Comparteix-ho: