Títols d'expert d'Escriptura i anàlisi de guions audiovisuals

Programa

Mòdul I : ficció
En aquest mòdul es desenvoluparan els fonaments de la narració que es poden aplicar per crear i analitzar qualsevol història sigui del tipus que sigui, així com les nocions bàsiques per desenvolupar personatges, confegir estructures dramàtiques i construir escenes. També s’aportaran les claus per dissenyar un projecte de manera sòlida i desenvolupar la seva primera pàgina de manera professional per tal de trobar finançament per dur-lo a terme. Aquest mòdul també s’endinsarà en la narrativa episòdica i aportarà els elements necessaris per poder-se enfrontar al desenvolupament de qualsevol tipus de sèrie.e l'ensenyament, per a qüestions de contingut acadèmic.

Mòdul II : interactivitat
Aquest mòdul aportarà les claus de la interactivitat, la realitat virtual, l’augmentada, el transmedia i la creativitat computacional, així com les concrecions narratives que aquests nous àmbits permeten desenvolupar.

Mòdul III : videojocs

Aquest mòdul aportarà les claus d’una narrativa emergent, la dels videojocs, a partir de repassar les seves bases teòriques i pràctiques.

Mòdul IV : documental
El guió d’un documental és transversal al procés complet de tota la seva producció. El fet d’estar lligat a la realitat i a la seva naturalesa imprevisible fa que aquest adopti formes molt diverses i que sigui necessari generar unes estratègies pròpies. En aquest mòdul es repassarà la importància del guió en les diverses fases de producció d’un documental, des de la investigació i les diverses fases d’escriptura, passant pel rodatge i finalment l’escriptura en muntatge.

Mòdul V : televisió
En aquest mòdul es treballaran els diversos guions que es necessiten en funció del tipus de programa dividits en tres grans blocs: programes informatius, talkshows i concursos, i programes de nou format.

Mòdul VI: animació
Aquest mòdul se centrarà en les especificitats del guió d’animació, el procés per crear una sèrie i els passos de producció necessaris per dur-la a terme.

Sessió de tancament
El curs es tancarà a finals de maig amb una taula rodona sobre la importància del guió en una obra audiovisual a càrrec de reconeguts cineastes.

Comparteix-ho: