Cultius cel·lulars

Responsables

Responsable científica: Joan Carles Domingo Pedrol

Responsable tècnica: Catalina Relaño

Horari: de 8.00 a 15.00 h

934 021 716

Disposa de les instal·lacions necessàries que es requereixen per a dur a terme cultius cel·lulars en monocapa i en dissolució a petita i mitjana escala. També realitza preparacions de medis de cultiu i crioconservació de cèl·lules, així com la determinació de contaminació per micoplasma.

Podran sol.licitar l'admissió a la Comissió d'Usuaris, mitjançant l'imprès corresponent, el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona, així com investigadors d'altres Centres Públics de Recerca de Catalunya. En l'actualitat hi ha acreditats un total de 28 usuaris. L'admissió de nous usuaris es farà per ordre cronològic de presentació de les sol.licituds i en funció de la capacitat del Servei. També podran ser usuaris, a través de contractes o convenis, altres Centres de Recerca aliens a la Universitat de Barcelona en la mesura que no interfereixin en la prestació del Servei als usuaris esmentats anteriorment.

Tarifes Oficials: 

http://www.ub.edu/finances/tarifes/tarifes_2023/tarifes_2022_consell_social_15122022_complet.pdf  (Veure l'apartat Servei de Cultius i Criogènia)

Comparteix-ho: