Detall de tesis

“β-cells cis-regulatory networks and type 1 diabetes”

Doctorand: MIREIA RAMOS RODRÍGUEZ
Tesis dipositades | 15-09-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “β-cells cis-regulatory networks and type 1 diabetes presentada pel Sr./a. MIREIA RAMOS RODRÍGUEZ, pel període de 7 dies  (del del 15 de setembre de 2020 al 22 de setember de 2020).

 

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu