Detall de tesis

“Composition, remodelin and Dynamics of the CPEB RNP”

Doctorand:MANUEL CAÑETE RIOS
Tesis dipositades | 09-10-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Composition, remodelin and Dynamics of the CPEB RNP” presentada pel Sr./a. MANUEL CAÑETE RIOS, pel període de 7 dies (del 9 al 20 d’octubre de 2020).

 

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu