Detall de tesis

“Comprehensive study of 3D chromatin structure”

Doctorand: RAFAEL LEMA AMADO
Tesis dipositades | 15-09-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Comprehensive study of 3D chromatin structure presentada pel Sr./a. RAFAEL LEMA AMADO, pel període de 7 dies  (del 15 de setembre de 2020 al 22 de setembre de 2020).

 

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu