Detall de tesis

“Detection and classification of somatic variants, and its application in the study of neuronal development”

Doctorand: MERCÈ PLANAS FÈLIX
Tesis dipositades | 06-07-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Detection and classification of somatic variants, and its application in the study of neuronal development presentada pel Sr./a. MERCÈ PLANAS FÈLIX, pel període de 7 dies  (del del 6 de juliol de 2020 al 14 de juliol de 2020).

 

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu