Detall de tesis

“Effects of frequency and duration of flow intermittence on biodiversity and ecosystem functioning: insights form Mediterranean streams”

Doctorand: REBECA ARIAS DEL REAL
Tesis programades | 06-07-2020

Em plau comunicar-vos la convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral titulada “Effects of frequency and duration of flow intermittence on biodiversity and ecosystem functioning: insights form Mediterranean streams”, de la Sra. REBECA ARIAS DEL REAL, dels estudis de doctorat EEES: Ecologia, Ciències Ambientals i Fisiologia Vegetal
Directores: Dra. Isabel Muñoz Gracia i Dra. Margarita Menéndez López
Tutora: Dra. Isabel Muñoz Gracia


Qualsevol persona interessada en participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramés a la CDF (mercecalvo@ub.edu o asendra@ub.edu) amb una antelació mínima de 48h. També poden demanar l'assistència d'altres persones, el Coordinador/a del Programa de Doctorat, el director/a, el tutor/a i el propi doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.

Dia: Dilluns, 6 de juliol de 2020
Hora: 11:00 h
Lloc: Telemàtica