Detall de tesis

“Plant physiology and biotechnology for the study and improvement of Mediterranean japonica rice varieties”

IRENE MARÍA FERRERES CONTRERAS
Tesis dipositades | 06-05-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Plant physiology and biotechnology for the study and improvement of Mediterranean japonica rice varieties” presentada pel Sr./a. IRENE MARÍA FERRERES CONTRERAS, pel període de 7 dies (del 5 de maig de 2020 al 12 de maig de 2020).

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu