Detall de tesis

“Study of the components that determine the applicability of pathogenicity predictors in the clinical setting.”

Doctorand: JOSU AGUIRRE GOMEZ
Tesis dipositades | 08-06-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Study of the components that determine the applicability of pathogenicity predictors in the clinical setting. presentada pel Sr./a. JOSU AGUIRRE GOMEZ, pel període de 7 dies  (del 8 de juny  de 2020 al 16 de juny de 2020).

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu