Detall de tesis

Cell elongation and cell intercalation in dorsal branch extension during the development of the embryonic tracheal system of Drosophila melanogaster

Sandra Casani Miravalls
Tesis dipositades | 16-04-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Cell elongation and cell intercalation in dorsal branch extension during the development of the embryonic tracheal system of Drosophila melanogaster.” presentada per la Sra. Sandra Casani Miravalls, pel període de 7 dies (del 16 al 24 d’abril de 2020).

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu