Detall de tesis

Involvement of photoinhibition and redox balance in acclimation and developmental processes of plants

Paula Muñoz Roldan
Tesis dipositades | 15-04-2020

De conformitat amb el que disposa la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la Secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Involvement of photoinhibition and redox balance in acclimation and developmental processes of plants”, presentada Paula Muñoz Roldan , dirigida i tutoritzada el Dr. Sergi Munne Bosch, pel període de 7 dies (del 15 al 23 d´abril).

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu.