Detall de tesis

iPSCs, CRISPR/Cas9 y protocolos de diferenciación basados en factores de transcripción para generar nuevos modelos neuronales y astrocíticos del síndrome de Sanfilippo

Noelia Benetó Gandia
Tesis dipositades | 16-04-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “iPSCs, CRISPR/Cas9 y protocolos de diferenciación basados en factores de transcripción para generar nuevos modelos neuronales y astrocíticos del síndrome de Sanfilippo” presentada per la Sra. Noelia Benetó Gandia, pel període de 7 dies (del 16 al 24 d’abril de 2020).

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu