Detall de tesis

Lligams funcionals i bioquímics entre els transportadors de nucleosids i el metabolisme de nucleotids

DOCTORANT: CATALINA MARIA PERELLÓ REUS
Tesis programades | 02-06-2020

Ens plau comunicar-vos la convocatoria de l'acte de defensa de la tesi doctoral titulada "Lligams funcionals i bioquímics entre els transportadors de nucleosids i el metabolisme de nucleotids", de la Sra. CATALINA MARIA PERELLÓ REUS, deis estudis de doctorat EEES: Biomedicina.

 

Dia: Dimarts 2 de juny de 2020

Hora: 11 :00 h

Lloc: Videoconferencia

Qualsevol persona interessada en participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramés a la CDF (mercecalvo@ub.edu o asendra@ub.edu) amb una antelació mínima de 48h.

També poden demanar l'assistència d'altres persones, el Coordinador/a del Programa de Doctorat, el director/a, el tutor/a i el propi doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.