Detall de tesis

Towards High quality single-cell experiments: approaches, applications and performance

DOCTORANT: ATEFEH LAFZI
Tesis defensades | 29-05-2020

Ens plau comunicar-vos la convocatoria de l'acte de defensa de la tesi doctoral titulada "Towards High quality single-cell experiments: approaches, applications and performance", de la Sra. ATEFEH LAFZI,deis estudis de doctorat EEES: Biomedicina

Dia: Divendres, 29 de maig de 2020

Hora: 10:00 h

Lloc: Videoconferencia

Qualsevol persona interessada en participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramés a la CDF (mercecalvo@ub.edu o asendra@ub.edu) amb una antelació mínima de 48h.

També poden demanar l'assistència d'altres persones, el Coordinador/a del Programa de Doctorat, el director/a, el tutor/a i el propi doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.