Detall novetats

“Obesitat severa i ateroesclerosi subclínica: biologia molecular, marcadors i efecte de la cirugia bariàtrica” presentada pel Sr./a. Júlia Carmona Maurici

Notícia | 12-09-2022

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Obesitat severa i ateroesclerosi subclínica: biologia molecular, marcadors i efecte de la cirurgia bariàtrica” presentada pel Sr./a. JÚLIA CARMONA MAURICI, pel període de 7 dies (del 12 al 20 de setembre de 2022).


Comparteix-ho: