Detall novetats

Biodiversidad, biogeografía y patrones evolutivos en crustáceos (Anomura, Galatheoidea) de zonas tropicales y templadas

Notícia | 22-01-2021

Em plau comunicar-vos la convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral titulada “Biodiversidad, biogeografía y patrones evolutivos en crustáceos (Anomura, Galatheoidea) de zonas tropicales y templadas”, de la Sra. PAULA CAROLINA RODRÍGUEZ FLORES, dels estudis de doctorat EEES: Genètica.

Directors: Dra. Annie Machordom i Dr. Enrique Macpherson

Tutora: Dra. Marta Pascual Berniola

Qualsevol persona interessada a participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès a la CDF (mercecalvo@ub.edu o asendra@ub.edu) amb una antelació mínima de 48 hores. També en poden demanar l'assistència altres persones, el coordinador/a del programa de doctorat, els directors, el tutor/a i el doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.

Dia: divendres, 5 de febrer de 2021

Hora: 11:00

Lloc: defensa telemàtica