Detall novetats

Bioreduction of iron (hydr)oxides from mine tailings under marine conditions

Notícia | 10-02-2021

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Bioreduction of iron (hydr)oxides from mine tailings under marine conditions” presentada pel Sr./a. ROBERT BENAIGES FERNÁNDEZ, pel període de 7 dies (del 9 de febrer de 2021 al 17 de febrer de 2021).