Detall novetats

De la genómica a la modelización: estudios poblacionales a nivel individual en peces litorales del Mediterráneo occidental

Notícia | 22-01-2021

Em plau comunicar-vos la convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral titulada “De la genómica a la modelización: estudios poblacionales a nivel individual en peces litorales del Mediterráneo occidental”, del Sr. HÉCTOR TORRADO MATEO, dels estudis de doctorat EEES: Biodiversitat.

Directors: Dr. Enrique Macpherson Mayol i Dra. Marta Pascual Berniola

Tutora: Dra. Marta Pascual Berniola

Qualsevol persona interessada a participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès a la CDF (mercecalvo@ub.edu o asendra@ub.edu) amb una antelació mínima de 48 hores. També en poden demanar l'assistència altres persones, el coordinador/a del programa de doctorat, els directors, el tutor/a i el doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.

Dia: dimecres, 3 de febrer de 2021

Hora: 10:00

Lloc: defensa telemàtica