Detall novetats

Expresión y funcionalidad de los heterómeros de GPCR en las enfermedades neurodegenerativas de Parkinson y Alzheimer

Notícia | 13-09-2021

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Expresión y funcionalidad de los heterómeros de GPCR en las enfermedades neurodegenerativas de Parkinson y Alzheimer” presentada pel Sr./a. RAFAEL RIVAS SANTISTEBAN, pel període de 7 dies (del 13 al 21 de setembre de 2021).

Barcelona, a 8 de setembre de 2021

President/a Dra. Maria Neus Carbó Carbó

Comissió de Doctorat de la Facultat de Biologia


Comparteix-ho: