Detall novetats

Seqüenciació massiva aplicada a l’epidemiologia d’aigües residuals i a la caracterització de viromes

Notícia | 09-02-2021

Em plau comunicar-vos la convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral titulada “Seqüenciació
massiva aplicada a l´epidemiologia d´aigües residulas i a la caracterització de viromes”, de la Sra.
SANDRA MARTINEZ PUCHOL, dels estudis de doctorat EEES: Biotecnologia


Directores: Dra.Sílvia Bofill Mas i Dra. Rosina Gironès Llop
Tutora :Dra.Sílvia Bofill Mas


Qualsevol persona interessada en participar en l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de
sol·licitar mitjançant correu electrònic tramés a la CDF (mercecalvo@ub.edu o asendra@ub.edu) amb
una antelació mínima de 48h. També poden demanar l'assistència d'altres persones, el Coordinador/a
del Programa de Doctorat, el director/a, el tutor/a i el propi doctorand/a. Hauran de facilitar el nom, relació
amb la tesi i correu electrònic de les persones interessades.


Dia: Dijous, 18 de febrer de 2021
Hora: 11:00 h
Lloc: Defensa telemàtica