Detall novetats

Transcriptomics and identification of candidate genes for studies in Coleoptera

Notícia | 01-12-2021

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Transcriptomics and identification of candidate genes for studies in Coleoptera” presentada pel Sr./a. HELENA ISABEL VIZÁN-RICO, pel període de 7 dies (del 2 al 14 de desembre de 2021). Barcelona, a 1 de desembre de 2021


Comparteix-ho: