Aqüicultura

Coordinació
pràctica de l

Aquest programa de doctorat interuniversitari UB-UAB, en què hi participa el departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, de la Facultat de Biologia UB, està coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona

La finalitat dels estudis de doctorat en Aqüicultura és preparar investigadors que siguin capaços d'afrontar els reptes del desenvolupament de l'aqüicultura en tots els seus vessants amb una perspectiva de sostenibilitat i amb un domini de tècniques multidisciplinàries i avançades. La societat necessita professionals investigadors que tinguin una visió clara de la necessitat d'R+D+I per aconseguir un desenvolupament sostenible de l'aqüicultura.

El sector de l'aqüicultura s'està desenvolupant en un marc d'impuls estratègic, la demanda mundial de producte pesquer manté una tendència creixent que de cap manera podrà satisfer la pesca extractiva, sent l'aqüicultura la millor alternativa per cobrir aquesta demanda en el futur. En l'actualitat, l'aqüicultura ja aporta més del 60 % del producte pesquer mundial consumit, contribuint de forma significativa a la seguretat alimentària.

Però, a més a més, l'aqüicultura pot tenir altres finalitats relacionades amb l'oci (grans aquaris, aquariologia, pesca esportiva...), l'obtenció de substàncies d'interès industrial (productes farmacèutics, d'alimentació, combustibles...) o el medi ambient (repoblació, depuració biològica...). La diversitat en espècies, sistemes de cultiu i localitzacions o finalitats imposa la necessitat de recerca en disciplines molt diverses i en què cal aprofundir fins a un alt nivell d'especialització.

El programa de doctorat en Aqüicultura és un programa interuniversitari conjunt entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Un element fonamental que atorga singularitat i solidesa a la nostra oferta de doctorat, és la complementarietat en els àmbits d'especialització de les universitats participants. La sinergia entre elles conforma una proposta molt completa que cobreix el ventall de coneixements especialitzats en aqüicultura.

Els àmbits en els quals els futurs doctors en Aqüicultura podrien accedir professionalment inclouen, entre d'altres la recerca en departaments d'investigació, desenvolupament i innovació, al sector públic o privat, en els camps de: producció aqüícola, producció de pinsos per a organismes aquàtics, indústria farmacèutica (medicaments i vacunes per a peixos), control de qualitat i transformació de productes pesquers. Altres àmbits són la creació d'empreses i consultories relacionades amb l'aqüicultura, gestió d'instal·lacions de producció aqüícola o aquariologia, desenvolupament de projectes incloent els de cooperació internacional, formació i administració (llocs de treball relacionats amb diferents àmbits de l'aqüicultura com la sanitat animal o gestió de recursos i medi ambient).

Els reptes per millorar la competitivitat de l'aqüicultura nacional i catalana requereixen una formació especialitzada, multidisciplinària i innovadora. Aquest és el plantejament base del programa de doctorat en Aqüicultura, que es presenta com una opció de formació avançada en aqüicultura per a ajudar al desenvolupament del sector des de la universitat.

Aquest programa de doctorat, gràcies a la complementarietat entre els àmbits d'investigació de les dues universitats, ofereix una formació capaç d'atendre a les necessitats d'investigació i progrés, tant del sector primari com dels serveis associats.

L'objectiu del programa de doctorat en Aqüicultura és la formació d'investigadors en l'àmbit de l'aqüicultura amb les capacitats adequades per desenvolupar i liderar recerca i innovació tant en l'àmbit privat (millora en la producció d'organismes aquàtics, producció de pinsos, medicaments i vacunes, etc.) com públic (projectes a escala nacional i internacional).

Durant el doctorat es pretén proporcionar a l'estudiant les eines necessàries per desenvolupar recerca en Aqüicultura a mesura que elabora la tesi doctoral que culminarà amb la seva exposició i defensa.

L'admissió al programa de doctorat d'Aqüicultura és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Els requisits d'admissió específics del programa inclouen la presentació del currículum i una carta de motivació per part del candidat i una carta de preaceptació d'un investigador per ser director de tesis. Per sol·licitar l'admissió i accés al doctorat, tingues present que hauràs d'incorporar aquesta documentació a l'aplicació d'admissió i accés a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UB. Cal contactar prèviament amb la coordinadora.

Amb caràcter general, per a l'accés al programa de doctorat en Aqüicultura el candidat ha d'estar en possessió del títol oficial espanyol de grau, o equivalent, en algun dels camps relacionats amb les ciències de la vida, ciències de la salut i enginyeries agrònomes o relacionades, i de màster universitari en Aqüicultura o en altres camps mencionats, expedit per una institució d'educació superior de l'EEES. En qualsevol cas, per començar el doctorat l'estudiant haurà d'haver completat un mínim de 300 ECTS, dels quals com a mínim 60 ECTS han de ser d'un programa oficial de postgrau.

El perfil d'ingrés recomanat pel programa és el d'un estudiant amb experiència en recerca i coneixements dels conceptes i eines bàsics en algun dels camps de l'aqüicultura.

Blasco Mínguez, Josefina

Capilla Campos, Encarnación

Fernández Borrás, Jaume

Gallardo Romero, María Ángeles

García Meilán, Irene

Gutiérrez Fruitós, Joaquim

Ibarz Valls, Antoni

Navarro Álvarez, Isabel

 

Blasco Mínguez, Josefina

Capilla Campos, Encarnación

Fernández Borrás, Jaume

Gallardo Romero, María Ángeles

García Meilán, Irene

Gutiérrez Fruitós, Joaquim

Ibarz Valls, Antoni

Navarro Álvarez, Isabel

 

Carrassón López de Letona, Maite

Constenla Matalobos, María

Padrós Bover, Francesc

Sala Pallarés, Roser

Soler Membrives, Anna

 

Roher Armentia, Nerea

Teles Pereira, Mariana

Tort Bardolet, Lluís

 

Els investigadors del programa presenten una trajectòria conjunta de col·laboració en projectes de recerca amb investigadors d’altres centres com el Centre d’Aqüicultura de de Sant Carles de la Ràpita del l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i de l'Institut de Ciències del Mar del Consejo superior de investigaciones científicas (CSIC).

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

Pel que fa al programa de doctorat d’Aqüicultura les activitats formatives programades són les següents:

 1. Obligatòries
  • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca (anual). Cada curs acadèmic s'organitzen seminaris on els estudiants presenten els seus avenços del projecte de recerca de l'últim any, que serveixen de sessions de discussió crítica entre els investigadors i els doctorands i que coincideixen, a més a més, amb les sessions de seguiment anual dels doctorands.
  • Presentació de comunicacions (pòster o oral) en congressos nacionals i internacionals. El doctorand ha d'assistir i participar en congressos científics relacionats amb el seu camp d'investigació. El programa de doctorat sol·licita la presentació de 3 comunicacions (pòster o orals) en congressos científics durant el total dels 3 anys que dura el programa de doctorat, i d'ells un com a mínim ha de ser internacional, i una de les participacions almenys ha de ser oral.
  • Elaboració com a  mínim d’un article d'investigació per enviar a una revista científica d'impacte. El doctorand ha de dissenyar, crear i dur a terme totes les parts de l'elaboració d'un article científic amb el nivell exigible en la seva àrea de recerca.
  • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats.
  • Estada mínima de tres mesos (durant els tres anys) en laboratoris de recerca externs per aprendre noves tècniques o metodologies que complementin la formació científica del doctorand.
    
 2. Optatives
  • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d'estudi.
  • Assistència a cursos transversals de formació.

La informació relativa al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels programes de doctorat UB es pot trobar al al web de l'Escola de doctorat.

 

Comparteix-ho:

L'accés i admissió pel curs 2023-24 estarà obert entre els dies 20/03/2023 i el 31/01/2024. Totes aquelles sol·licituds fetes a partir del 31/07/2023 seran considerades pel segon període d'automatrícula (en cas d'haver de fer la matricula condicionada a una beca, excepcionalment es podria fer dins el primer període).

És imprescindible tenir resolt aquest tràmit, per poder realitzar la matrícula. 

Si teniu previst sol·licitar una beca, primer heu de fer el tràmit d'accés i admissió al programa. Aquest tràmit no comporta haver de formalitzar la matrícula si finalment no esteu interessats a fer el doctorat.

El primer període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 1/09/2023 al 31/10/2023, a través d'aquest enllaç.

El segon període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 12/02/2024 al 12/03/2024, a través d'aquest enllaç.