Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0G09

  • Fotocòpia del expedient acadèmic (amb les assignatures i qualificacions) 
  • Currículum vitae 
  • Fotocòpia de DNI o Passport 
  • Carta de motivació 
  • Opcional: Referències o cartes de recomanació