Embarcacions oceanogràfiques

'Caribdis'
la nau Caribdis al port

És un servei de suport a la recerca creat el 1994,  adscrit actualment al centre de Biologia-Ciències de la Terra.Consta de l’embarcació Caribdis, de 8,5 m d'eslora (Jeanneau, Albatros 800), equipada amb un motor VETUS Diesel de  250 CV (any 2014). L’embarcació disposa d'equipament divers de navegació i oceanogràfic, i està preparada per a mostrejar els sistemes marins, fer-hi mesures i observacions. La seva base és el port Olímpic de Barcelona.

L'embarcació i l'instrumental del servei es cedeix en règim de lloguer a tots aquells equips de recerca de la Universitat de Barcelona, d'altres Universitats, Institucions de recerca o empreses, que necessitin realitzar observacions al mar, prendre-hi mostres, o fer-hi experiments. El servei també dona suport a la docència dels departaments de la Universitat en aquelles matèries en les que el coneixement pràctic de les tècniques d'estudi del medi marí sigui fonamental.

El servei cobreix amb agilitat i flexibilitat les necessitats de recerca o docència en l'àmbit de la zona costanera, on vaixells més grans hi tenen l'accés restringit, o quan aquests resulten excessivament cars o difícils de moure.

 • Navegació
  1. Motor Vetus VF5.250E (Diesel 250 cv)
  2. GPS i SONDA bifreqüència. Lowrance LCX-15MT.
  3. Pilot automàtic (Raymarine, 150/400)
  4. Radiotelèfon ICOM ICM421
  5. Radiotelèfon portàtil GMDSS ICOM IC-GM1600
  6. Compàs Silva 100/NB.
  7. Molinet per l'àncora.
  8. Inversor Sterling senoidal 12- 220 V (1000w)
  9. Carregador de Bateries Sterling
  10. Nevera congelador frigoboat.
    
 • Oceanografia
 1. Pescant amb motor elèctric-hidràulic, 125m de cable 4 mm
 2. Botelles NISKIN de 10 L, i de 5 L, amb missatgers.
 3. Dragues Van Veen, d’acer inoxidable (2 mides)
 4. CTD Seabird 25 data logger
 5. Oxímetre Seabird 43
 6. Fluorímetre (WETStar, de Wet Labs, USA),
 7. Turbidímetre (Seapoint Sensors, Inc., USA)
 8. Sensor de radiació esfèric PAR (Li-Cor)
 9. Transmisòmetre CStar de Wetlabs (de 25 cm)
 10. Disc de Secchi

El Caribdis té una velocitat de creuer de 13 nusos, i una autonomia d’unes 80 milles. Està classificat en la classe S, amb autorització per navegar per la costa catalana fins a 12 milles.

la nau Caribdis aparcant

L'embarcació disposa a proa d’un molinet d’àncora potent i una proa que facilita operacions de fondejar i altres maniobres. La banyera és àmplia per a treballar i a la popa hi ha un balcó amb baranes reforçades que permeten manipular amb seguretat i comoditat els aparells que s’arrien o es remolquen (CTD, dragues, sísmica lleugera, xarxes de plàncton, bongos, ...). Al centre de la  popa hi ha una escala fixa retràctil ideal per poder baixar iu pujar del mar, cosa que juntament amb l’àmplia banyera converteix l’embarcació en òptima per a feines amb equips d’immersió autònoms.

la vida a la nau Caribdis

Té un espai a coberta per penjar les botelles Niskin (de 5 i de 10 L). En l’interior de la cabina l’embarcació disposa d’espai per poder treballar, manipulant mostres o tractant dades del CTD. A proa hi ha espai per dormir i per magatzem.

Sensors de la nau Caribdis

El CTD en aigües de Barcelona. L’aparell es baixa amb el cable hidrogràfic i obté 8 mesures per segon de totes els seus sensors. Amb les botelles hidrogràfiques, hom pot agafar aigua de les fondàries desitjades per a fer-ne anàlisis químiques o biològiques.

Sonda de la nau Caribdis

La sonda incorpora molts sensors i permet obtenir la distribució vertical de temperatura, salinitat, fluorescència de la clorofil·la, oxigen i altres variables d’interès oceanogràfic

Estudi de sediments

Les Dragues Van Veen de què disposa el Caribdis permeten fer mostratge de sediments. A l’esquerra, una draga amb obertura superior facilita prendre mostres de la superfície no pertorbada del sediment. A l’esquerra, netejant i filtrant la mostra amb una xarxa calibrada per extreure els petits organismes del sediments

El Servei lloga els vaixells sense patró. Si l'usuari no disposa de patró degudament qualificat, es facilita els contactes per a llogar-ne un. Per la formalització del conveni d'ús cal seguir la normativa específica del servei.

Per tal de poder llogar aquesta embarcació, heu d'emplenar aquest full de sol·licitud i fer-la arribar al responsable del servei

 • Les tarifes de lloguer de les embarcacions, que s'entenen "sense patró", són per dia de mar. Les tarifes es modifiquen anualment.

Tarifes oficials:  http://www.ub.edu/finances/tarifes/tarifes_2023/tarifes_2022_consell_social_15122022_complet.pdf   (Veure l'apartat Servei d’Embarcacions Oceanogràfiques)

Els usuaris de la UB poden emprar material del servei en ús de lloguer. En aquest cas depenent dels aparells, el projecte de recerca i la durada cal pactar les condicions.

Bernat Hereu
Cap del servei d'embarcacions oceanogràfiques

hereu@ub.edu | 93 403 13 73
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals