Expedient acadèmic

Sol·licitud de l'expedient acadèmic exclusivament d'ús intern per els departaments o serveis de la Universitat de Barcelona. S’ha de sol.licitar des de Món UB (excepte els alumnes de doctorat).

És imprescindible indicar on es presentarà aquest expedient.

Termini d'expedició del document: 3 dies hàbils des de la data de recepció a la Secretaria del Centre

 

Comparteix-ho: