Fermentació

Instal·lacions

Actualment disposem de dos fermentadors B. Braun Biotech - Sartorius de 50 i de 10 litres,  d'una clarificadora Westfalia  CSA 1-06-475, i d'una campana de seguretat biològica classe II tipus A/B3, NuAire LabGard 437.

 • La posta a punt, l'optimització i l'escalat de processos de producció.

 • Obtenció de massa cel·lular.
 • Obtenció de productes intra o extracel·lulars.

 • Multiplicació de bacteriòfags, virus de fongs i de llevats.

 • Altres aplicacions del Servei són:

 • Separació de sòlids en suspensions aquoses:

  1. clarificació de mostres,

  2. concentració de microorganismes i ous de paràsits...

 • Realització de reaccions biològiques i enzimàtiques.

Responsables

Rosa M Araujo i Javier Méndez

Correu electrònic

9.00h - 17.00 h

934 021 503

Comparteix-ho: